DropShipping - Οι νομικές συμβάσεις στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο

Nikos Siamakis
4 min readJan 28, 2024

--

dropshipping

Η Σύμβαση Προμηθευτή-Πωλητή στην πράξη.

Στις σύγχρονες προκλήσεις μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης ελεύθερης οικονομίας, το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες, τελείως διαφορετικές από τα παραδοσιακά μοντέλα εμπορίου των περασμένων δεκαετιών.

Επειδή η μόνη βέβαιη συνθήκη του μέλλοντος είναι η αβεβαιότητα, στις μεταβολές αυτές των κοινωνιών εφευρίσκονται συνεχώς νέα μοντέλα ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου τα οποία λειτουργούν σε γρήγορους, ασφαλείς και αποτελεσματικότερους ρυθμούς από τα μέχρι τώρα ζητούμενα.

Στο νέο πεδίο δράσης αυτό εντάσσεται και η πώληση προϊόντων με τη μέθοδο ή καλύτερα με τη σύμβαση του Drop Shipping.

Τα βασικά μέρη της σύμβασης DropShipping

Στη σύμβαση αυτή εντοπίζουμε τον Προμηθευτή, ο οποίος άλλοτε τυγχάνει να είναι και κατασκευαστής των προϊόντων και ο οποίος διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο στην παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων, αλλά και του ενδιάμεσου Πωλητή, ο οποίος ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, έχει τη δυνατότητα να βρίσκει καταναλωτές-πελάτες και να πραγματοποιεί πωλήσεις των προϊόντων του προμηθευτή διαδικτυακά, ενώ τα προϊόντα θα φτάσουν στον καταναλωτή απευθείας από τον Προμηθευτή.

Από τη μία υπάρχει ο Προμηθευτής, ο οποίος έχει τα προϊόντα σε απόθεμα και στην αποθήκη του, ενώ ταυτόχρονα έχει οργανώσει τη διακίνηση των προϊόντων του και τα logistics της επιχείρησής του, αλλά δεν έχει το εύρος του πελατολογίου λόγω του πεπερασμένου εύρους των προϊόντων του, από την άλλη υπάρχει ο ενδιάμεσος Πωλητής, ο οποίος έχει οργανώσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο έχει εντάξει ευρεία γκάμα προϊόντων και έχει δημιουργήσει ένα marketing περιβάλλον που προσελκύει τεράστιο αριθμό υποψηφίων καταναλωτών, χωρίς όμως να έχει προϊόν ή logistics ή απόθεμα και αποθήκη.

Ο Πωλητής, Ο Προμηθευτής και ο τελικός Καταναλωτής!

Οι δύο αυτοί παράγοντες της αγοράς ενώνουν τις δυνάμεις τους και οριστικοποιούν μια συμφωνία. Ο μεν πωλητής προσελκύει καταναλωτές προκειμένου αυτοί να αγοράσουν μαζικά το προϊόν του Προμηθευτή, ο δε προμηθευτής μεριμνά να εκτελέσει την παραγγελία που έδωσε ο πελάτης του πωλητή από τον ιστότοπο του πωλητή. Ταυτόχρονα, ο προμηθευτής, αναλαμβάνει τη συσκευασία και την αποστολή του προϊόντος που παραγγέλθηκε από τον ιστότοπο του πωλητή, απευθείας στον καταναλωτή με τα λογότυπα του πωλητή, χωρίς να περάσει από το δίκτυο του πωλητή.

Έτσι ο καταναλωτής ενώ αγόρασε προϊόν από τη πλατφόρμα του πωλητή, δέχεται το προϊόν απευθείας από το προμηθευτή χωρίς τη παρέμβαση του Πωλητή.

Τα προβλήματα στην ιδιότυπη αυτή τριγωνική σχέση.

Από τη συγκεκριμένη μορφή συμφωνίας και συνεργασίας ανακύπτουν διάφορα νομικά ζητήματα που χρήζουν ρύθμισης τόσο μεταξύ Πωλητή-Προμηθευτή όσο και μεταξύ πωλητή και τελικού καταναλωτή με βάση τις διατάξεις του δικαίου προστασίας των καταναλωτών.

Το πρόβλημα του Legal Risk Management και η κουλτούρα της αντιγραφής όρων και συμφωνιών που δεν ταιριάζουν στην κάθε επιχείρηση.

Ωστόσο, στην καθημερινή πρακτική παρατηρείται απουσία έγγραφων συμφωνιών ή πλημμελώς δομημένων συμφωνιών τα οποία δεν προλαμβάνουν αλλά ούτε και διευθετούν τα μελλοντικά προβλήματα που θα ανακύψουν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Μάλιστα, είναι συνήθης πρακτική η αντιγραφή προτυπωμένων και γενικόλογων όρων, συνήθως ανταγωνιστών ή άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδίκτυο, οι οποίες όμως δεν ρυθμίζουν τα ζητήματα όλων των επιχειρήσεων αλλά μόνο όσων παρήγγειλαν τη συγγραφή τους.

Τα ζητήματα που χρήζουν προστασίας μέσω ιδιαίτερης συμφωνίας.

Τα βασικά Πλεονεκτήματα και οι Παγίδες του Dropshipping.

  1. Καθώς για τον πωλητή των προϊόντων δεν απαιτείται απόθεμα και αποθήκη, θα πρέπει να ρυθμιστούν ζητήματα παραγγελειοληψίας και εκτέλεσης της συμφωνίας με τον προμηθευτή. Η κατανόηση του τρόπου διακίνησης των προϊόντων αλλά των νομικών δεσμεύσεων πωλητή, προμηθευτή και κατασκευή των προϊόντων είναι βασική προϋπόθεση για τη ρύθμιση των έννομων σχέσεων των μερών.
  2. Τα ζητήματα των τιμών, των εξόδων, της συσκευασίας, της αποστολής τους στο τελικό καταναλωτή είναι θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν εγγράφως, διότι παράγουν έννομες συνέπειες.
  3. Η ευθύνη ελαττωματικών προϊόντων και το αναιτιολόγητο δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή, σε συνδυασμό με την επιστροφή των προϊόντων είτε για αντικατάσταση είτε για αναστροφή της πώλησης αποτελούν το πυρήνα των υποχρεώσεων Πωλητή έναντι προμηθευτή και αμφοτέρων στον καταναλωτή.
  4. Ο έλεγχος αρχικά των μεγάλων αγορών B2B και των πιο διάσημων αγορών κατασκευαστών και η κατάρτιση συγκεκριμένων συμφωνιών που θα ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό που πρόκειται να λειτουργήσει στη πράξη.
  5. Τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, λογοτύπων και προσωπικών δεδομένων μονοπωλεί τα προβλήματα που δημιουργούνται σε τέτοιου είδους εμπορικές συνεργασίες.
  6. Η εναρμόνιση της συμφωνίας στην εγχώρια νομοθεσία αλλά και στη διμερή ή διεθνή νομοθεσία, όταν πρόκειται να εισαχθούν στη χώρα προϊόντα τρίτων ή ενδοκοινοτικών χωρών, είναι ζητήματα που δεν προλαμβάνονται από το Copy paste συμβάσεων ανταγωνιστών.
  7. Οι όροι χρήσης και η έγγραφη συμφωνία με το τελικό καταναλωτή, καθώς και η πολιτική απορρήτου κατά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, πρέπει να είναι απολύτως προσαρμοσμένοι.
  8. Οι όροι των αγορών, τα ζητήματα refund και υπαναχώρησης και οι αναλυτικές οδηγίες επιστροφής των προϊόντων πρέπει να είναι απολύτως φτιαγμένοι για το εκάστοτε ηλεκτρονικό κατάστημα.
  9. Τα ζητήματα που ενυπάρχουν και χρήζουν προστασίας επίσης είναι αυτά της εμπιστευτικότητας και μη ανταγωνισμού, των χρεώσεων, των αμοιβών σε ποσοστό ή χρήμα, η τιμολόγηση και η οργάνωση της τιμολόγησης, ο τυχόν συμψηφισμός χρεοπιστώσεων, τα περιθώρια πληρωμών, η μετάθεση του κινδύνου, οι εγγυήσεις των προϊόντων, η διάρκεια και η λύση της συμφωνίας και οι εκκρεμότητες που υπάρχουν μέχρι και την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων από την ιστοσελίδα του Πωλητή.

Συμπέρασμα — Η συνδρομή των ειδικών

Συμπερασματικά, το dropshipping αποτελεί μεν ένα σύγχρονο μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου και ίσως ιδανικό για όσους θέλουν να εκκινήσουν χωρίς κεφάλαιο, απόθεμα προϊόντων και αποθήκη, πλην όμως απαιτεί να έχει κανείς κοντά του ειδικούς του χώρου, ιδίως δε νομική και φοροτεχνική καθοδήγηση αλλά και consulting στο τομέα της λειτουργίας αυτής της αγοράς, όπου μπορούν να συνδράμουν ώστε η εκκίνηση αυτή να μην καταδικαστεί σε αποτυχία.

Τα αμέσως παραπάνω οδηγούν αδιαμφισβήτητα στο συμπέρασμα ότι το κόστος μιας ορθής νομικής συμβουλής για τη κατάρτιση συμφωνιών στα μέτρα και τις ανάγκες κάθε πωλητή και προμηθευτή είναι δυσανάλογα μικρό, σε σχέση με τη ζημία που θα προκληθεί από το πρόβλημα που θα ανακύψει εξαιτίας της απουσίας ή της πλημμελούς ανάπτυξης συμφωνιών κατά τη λειτουργία πώλησης των προϊόντων στη πράξη.

--

--

Nikos Siamakis

Legal Services, Lawyer and certified Mediator at Law Firm Siamakis & Partners